סרטוני הדרכה לשימון וכיוון הרצועה של מסלולי הליכה/ריצה

שימון רצועת ההליכה

חשוב מאוד לדאוג לשימון הרצועה. הרצועה עשויה מגומי ואם לא דואגים לשימון הרצועה באופן קבוע, הרצועה תאבד מהאלסטיות והגמישות שלה.

שימון בתדירות של אחת לשבועים וחצי  עד 3 שבועות, בעזרת שמן סיליקון להפרדה והחלקה תשמור על רצועה גמישה ותקינה.

עליך לנתק את ההליכון מהחשמל. הרם את הרצועה והתז כ-5-6- טיפות לאורך הרצועה בצד אחד. כנ”ל שמן בצד השני, מתחת לרצועה.

לאחר השימון הפעל את המכשיר והתחל באימון.

*חשוב מאוד להשתמש אך ורק ב- 100% שמן סיליקון. בספורטל ניתן לרכוש שמן זה.

כיוון רצועת ההליכה

את רצועת ההליכה צריך לכוון בשני מקרים. כשהרצועה סוטה לאחד מהצדדים, או במקרה שמרגישים החלקה, או עצירות קלות פתאומיות.

כשהרצועה סוטה לאחד מהצדדים עליך לעמוד כשפניך פונות לכיוון צג הנתונים. הפעל את המכשיר ל-5 קמ”ש. הכנס את מפתח האלן שברשותך לבורג השמאלי אחורי (הבורג נמצא בחור של מכסה הפלסטיק).

במצב בו הרצועה זזה לצד השמאלי של המכשיר עליך לסובב את מפתח האלן עם כיוון השעון (לימין) חצי סיבוב. המתן לראות אם הרצועה חזרה למרכז. אם עדיין לא – עליך לסובב את המפתח אלן עוד רבע סיבוב עד הגעה לתוצאה הרצויה.

במצב בו הרצועה זזה לצד הימני של המכשיר עליך לסובב את מפתח האלן נגד כיוון השעון (לשמאל) חצי סיבוב. המתן לראות אם הרצועה חזרה למרכז. אם עדיין לא – עליך לסובב את המפתח אלן עוד רבע סיבוב עד הגעה לתוצאה הרצויה.

*אין לגעת בבורג הימני בשום אופן.

במצב של החלקה או עצירה פתאומית בזמן האימון כפניך פונות לכיוון צג הנתונים, הכנס את מפתח האלן שברשותך לבורג השמאלי אחורי (בורג זה נמצא בחור של מכסה הפלסטיק), סובב את המפת עם כיוון השעון (לימין) חצי סיבוב. הכנס את מפתח האלן שברשותך לבורג הימני אחורי (בורג זה נמצא בחור של מכסה הפלסטיק), סובב את המפתח עם כיוון השעון (לימין) חצי סיבוב. הפעל את המכשיר והתחל באימון. אם עדיין הינך מרגיש החלקה או עצירה פתאומית עליך לחזור על הפעולות בביצוע עוד חצי סיבוב.

*הימנע ממתיחת יתר. אם לא הצלחת לפתור את הבעיה, אנא פנה לספורטל מחלקת שירות והיוועץ איתנו.